„Lūkstas Rest Park“ poilsio parko vidaus tvarkos taisyklės

 

Lankytojai privalo:

1. laikytis Varnių regioninio parko lankymo taisyklių, patvirtintų Varnių regioninio parko direktoriaus 2004 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 19V.

2. laikytis nuomos sutartyje numatytų sąlygų ir jas vykdyti.

3. griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.

4. išeidami iš nuomojamų patalpų išjungti šviesą ir kitus elektros prietaisus.

5. rūkyti tik rūkymui skirtoje vietoje.

6. netriukšmauti po 23.00 val.

7. į paplūdimį nesinešti namelių inventoriaus.

8. patys pasirūpinti savo augintinių maitinimu, priežiūra.

9. rūpintis savo ir kitų saugumu.

10. išvykimo dieną išsikelti iš nuomojamų patalpų iki 12.00 val. Pageidavimus išsikelti iš nuomojamų patalpų po 12.00 val. lankytojai turi derinti su poilsio parko administracija.

11. sugadinus ar pradanginus poilsio parko inventorių, žalą atlyginti dviguba inventoriaus įsigijimo kaina.

12. mokėti pilną patalpų nuomos kainą, už patalpoms padarytą žalą. Už žalą mokama visą jos šalinimo laikotarpį.

13. apie bet kokius elektros, vandentiekio ar įrengimų gedimus, avarijas nedelsiant pranešti poilsio parko administracijai žodžiu ar mob. tel. +37067489299, +37064741572.

Lankytojams draudžiama:

1. niokoti poilsio parko inventorių ir / ar įrengimus.

2. kirsti ar kitaip niokoti poilsio parko augaliją.

3. poilsio parko teritorijoje laikyti ar naudoti sprogstamąsias medžiagas, ginklus.

3. poilsio parko patalpose laikyti degias ar sprogstamąsias medžiagas.

4. poilsio parko patalpose laikyti gyvūnus ir / ar paukščius.

5. rūkyti nerūkymo zonoje.

6. triukšmauti po 23.00 val.

7. poilsio parko patalpose naudoti elektrinius virimo, kepimo prietaisus.

UAB „Varnių piras“ neatsako už poilsio parko patalpose ar teritorijoje be priežiūros paliktus pinigus, brangius daiktus, dokumentus ar kitas vertybes. UAB „Varnių piro“ administracija ir kolektyvas tikisi abipusio supratimo bei bendradarbiavimo ir lankytojams linki gero poilsio prie Lūksto ežero. Varnių regioninio parko taisykles galite peržiūrėti čia.